Fabrika havalandırma

131
Fabrika havalandırma firmaları
Fabrika havalandırma fiyatları

Fabrika havalandırma

Fabrika havalandırma, çeşitli üretim programlarının uygulandığı tüm büyük ve küçük hacimli binalarda tasarlanan sistemlerdir. Bu alanların belli kriterlere uygun şekilde havalandırılması, iş güvenliği yasalarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ortamda kullanılan kimyevî maddeler ve tüm karbon gazları, uygun kanal – fan ve menfezler yardımıyla ortamlardan arındırılır. Bu alanların havalandırılması binada iş gücü sağlayan bireyler, çevresel denge ve ürün garantisi bakımından elzem ihtiyaçların başında gelmektedir.

Fabrika havalandırma ekipmanları nelerdir?

Minimal atölyelerden yüksek hacimli ve kompleks fabrikalara kadar çeşitli havalandırma sistemlerinin uygulanması gündeme gelmektedir. Bu sürecin hayata geçirilmesinde de alternatif çözümler bulunuyor. Belli bir ısı değerinin ortama kazandırılması, atık ve kimyasal etkilerin uzaklaştırılması ve ortama temiz hava girişinin sağlanması aslî hedefler arasında. Bu amaçlara hitap eden havalandırma ekipmanları ise şunlardır;

• Klima santralleri
• Havalandırma kanalları
• Fan sistemleri
• Menfezler
• Baca sistemleri
• Akrobat kol
• Toz toplama üniteleri
• Statik filtre sistemleri

Fabrika Havalandırma kanal çeşitleri nelerdir?

Fabrika havalandırma , atöyle ve benzeri endüstriyel yapılarda, havalandırma işlevini sağlayan çeşitli kanal tasarımları bulunmaktadır. Bunlar çalışma prensibi ve ana malzeme yapısına göre çeşitli gruplara ayrılır. Malzemeye göre kanal çeşitleri;

• Galvaniz kanal
• Plastik hava kanalı
• Bez veya branda kanal
• Sac kanal
• Paslanmaz kanal
• PVC kanal
• Polipropilen
• Polietilen kanal

Havalandırma kanalları beden yapısı ve tasarımda da birtakım farklılıklar gösterebilmektedir. Bunlar çeşitli geometrik şekillerde üretilmekte ve mimarî karaktere en uygun şekilde yapılara kanalize edilmektedir. Üretim tipolojisine göre havalandırma kanal çeşitleri şu şekildedir;

• Prizmatik Kanal
• Spiral Kanal
• Yuvarlak kanal
• Oval kanal

FABRİKA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Fabrika havalandırma” sistemleri, tür ve yapısal niteliklere göre çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Ortak hedef, ortam havasına negatif etki eden koşulların en güvenilir yoldan ekarte edilmesi. Sürecin en verimli şekilde nihayete erdirilmesinde, kullanılacak sistem organlarının ve ekipmanların idealize edilmesi önem taşıyor.

Fabrika Havalandırma sistemleri avantajları nelerdir?

Bahsi geçen tüm çözümler, insan sağlığı ve çevre güvenliği gibi hayatî gereksinimlerin karşılanmasında fayda sağlamaktadır. Bu üniteler, fabrika gibi çeşitli atık gaz etkilerinin yoğunlaştığı alanlarda zorunlu bir uygulamadır. Yasal gerekliliklerin karşılanmasına ek olarak havalandırma sistemlerinin kazandırdığı yaşamsal değerler şu başlıklar altında toplanabilir:

• İş gücü veriminde artış
• Bireysel sağlık standartları
• Ortam hijyeni
• Üretim kalitesi
• Ekolojik sisteme uyum
• Patlama, yangın ve zehirlenme vakalarının önlenmesi
• Kullanılan teçhizatın uzun ömürlü olması

Fabrikalar; kimyevi atık ve zehirli gaz oranı bakımından en yüksek risklere sahip alanlardır. Bu binalarda çalışan bireyleri zamanla koah ve astım gibi kronik hastalıklara maruz kalmaktadır. Ayrıca biriken gazların yanma ve patlama gibi sonuçlar yaratması da gündeme gelebilmektedir.

Tüm bu olumsuz koşullar, önüne geçilmediği takdirde büyük can ve mal kayıplarına neden olabilirler. Havalandırma sistemlerinin imalat ve projelendirme faaliyetini gerçekleştiren firmalar, yapıların ihtiyaç duyduğu tasarımı hayata geçirecektir. Bu sayede güvenilir ve sağlık standartlarına uygun alanlar yaratmak mümkün.

fabrika havalandırma sistemleri fiyatları

Fabrika havalandırma fanları, hava giriş çıkışından sorumlu sistem organlarıdır. Ortama hava üfleme ve ortamdaki atık havayı absorbe etme yönünde çeşitli faaliyetleri gerçekleştirirler. Basit fan gruplarından, çok fonksiyonel sistemlere kadar geniş bir ürün kataloğu bulunmaktadır.

Kullanılacak sisteme göre fan sistem kurulumu gerçekleştirilerek, en verimli ortam koşulları sağlanabilir. Daha çok endüstri tipi olarak anılan ve fabrika benzeri yapılarda kullanılan havalandırma fan çeşitleri aşağıdaki gibidir.

• Radyal Fan Çeşitleri (Salyangoz Fan)
• Aksiyel Fan Çeşitleri (Kanal Tipi Fan)
• Çiftlik Tipi Tavukçu Sera Fanları
• Dikdörtgen Kanal Fanları
• Asit ve Kimyasal Ortam Fanı
• Şömine Tipi Fanlar
• Davlumbaz Baca Fanları
• Hücreli Aspiratörler
• Aksiyel Kovanlı Basınçlandırma Fanı
• Çatı & Baca Tipi Fanlar
• Yangın, Duman, Egzoz Fanları
• Santrifüj Fanlar
• Sanayi Tipi Vantilatörler
• Cam ve Duvar Tipi Fanlar

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır! AUX Klima sistemleri 3yıl garantilidir.