Havalandırma Nedir

246
Havalandırma nedir
Havalandırma nedir

Havalandırma nedir

Havalandırma nedir.İnsanların gündelik yaşamlarını idame ettirdikleri konutlardan, iş gücü sağlanan yapılara kadar temiz hava koşullarının sağlanması hayatî öneme sahip.

Özellikle bazı ürün gruplarının üretim ve imalatı sürecinde kullanılan kimyevî maddeler sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Fabrika gibi büyük iş hacmi olan alanlarda dizel makine kullanımı solunan havaya olumsuz etkiler bırakıyor. Buna benzer daha pek çok atık gaz iç mekân atmosferine karışarak insan sağlığını tehdit ediyor.

Havalandırma nedir ?Havalandırma gereksinimi

Kaliteli yaşam standartları ve iş güvenliği yasaları gereği, insana temas eden mahallerde birtakım tedbirler alınmalı. Bunlardan en öncelikli olanı da soluduğumuz havada belli bir standardı yakalamak.

Havalandırma gereksinimi, çeşitli sistemlerin kurulumu ve doğru projelendirilmesi ile karşılanabilir. Bunda yapının karakteri ve hava şartlarına olumsuz etki bırakan amillerin niteliği önem taşıyor.

Bir iç mahalde, hijyen ve sağlık standartlarını yakalamada öncelikle yapının gereksinimleri doğru bir tahlil sürecinden geçirilmeli. Hem yapı tipine hem de kullanılan mekanizmaların meydana getirdiği koşullara uygun bir proje gerçekleştirilmelidir.

Havalandırma sistemleri nedir

Ortamda yeterli düzeye sahip bir havalandırma programının sağlanması sadece canlı organizma için gerekli bir faaliyet değildir. Bir üretim kategorisinde kullanılan sistemlerin uzun ömürlülük ve performans verimliliği de hava şartlarından etkilenen unsurlar arasında.

Havalandırma” sistem kurulumunda, mühendislik hesapları gerektiren bir ölçüm stratejisi gerekiyor. Bu sayede her yapı için ideal bir çözüm yaratmak mümkün. Öngörüsü ve tecrübesi yüksek bir ekip ve kalifiye ekipman sayesinde, ortamda en verimli atmosferi yaratılabilir.

Havalandırma Çeşitleri Nelerdir?

Havalandırma nedir ? Havalandırma çeşitleri nelerdir? Çeşitli sektör kuruluşlarında, kimyevi madde ve ağır metal gazların kullanımı oldukça yaygın. İşlenmiş gazların atık hâlde solunan havaya dâhil olması, uzun ve kısa vâdede fizyolojik ve ruhsal düzeyde negatif etkiler bırakıyor.

Bazı ürün gruplarının ve ham maddelerin işlendiği yapılarda bu bir ihtiyaç olmaktan da öte yasal zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle; yapıların yaz ve kış aylarında gerekli iklim şartlarına kavuşturulması kadar, sağlıklı atmosfer koşullarının yaratılması da önem taşıyor. 

Yapılan araştırmalar, havalandırma nedir dendiğinde hava şartlarının yetersiz olduğu alanlarda bireylerin solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski de katlanarak artıyor.Havalandırma sistemleri farklı çeşitlerde kurgulanmaktadır. Hem kullanılacak alanın yapısal hacmi hem de hava şartlarına etki eden sistemlerin tipolojisi, sistem seçiminde önem taşıyor.

MEKANİK HAVALANDIRMA NEDİR?

En nihayetinde yanlış ve etkisiz bir havalandırma programı da havanın niteliğini arttırmada yetersiz kalacaktır. Bir iç mahalde uyarlanacak havalandırma sistemi ihtiyaç duyulan kapasitenin hesaplanmasını gerekli kılar. Model olarak iki ana sistem grubundan bahsedilebilir.

Bazı havalandırma üniteleri bölgesel aktivasyon sergilerken, bazı modeller genel bir çalışma prensibine sahiptir. Bu cihazlarda ortak payda; alandaki oksijen – karbondioksit ve nem oranının belli düzeylerde sabit kılınmasını sağlamak. Böylece artan nem ve yanmış gazlar sebebiyle meydana gelecek olumsuzluklar da ekarte edilmiş olur.

Lokal Havalandırma Nedir?

Bölgesel yani Local havalandırma nedir sistemleri, daha tekdüze yapılar için düşünülebilir. Bu betimlemeye uyan konut ve iş yerleri için duvara monte edilen inverter klimalar yeterli olacaktır. Daha geniş ve insan trafiği yoğun mahallerde ise merkezî havalandırma sistemleri kurgulanmalıdır.

Dikey ve yatay doğrultuda genişleyen yapılar daha genel bir havalandırma programına ihtiyaç duyar. Bu iki ana grup dışında, özellikle gıda üretimi yapılan restoran, otel mutfakları, catering binaları ve benzeri alanlar içi davlumbaz sistemleri bulunmaktadır. Pişirme gruplarından açığa çıkan yağ, buhar ve dumanın dış atmosfere tahliyesi bu sistemler aracılığıyla yağlı kanallara aktarılır.

Doğal Havalandırma Nedir?

Doğal Havalandırma nedir? Havalandırma sistemlerinin avantajları nelerdir? Ortamdaki işin mahiyetine göre kurgulanacak havalandırma sistemleri nemi, ısıyı ve havanın niteliğini dengede tutar.

Taze hava koşullarının süreklilik arz etmesinde büyük fayda sağlarlar. Sıkışan atık gazlardan meydana gelebilecek patlama ve yangın ihtimallerini de ortadan kaldırırlar. Çalışan bireylerin sağlıklı nefes alabilmesi, çalışma verimini de arttırmaktadır. Bu cihazların en büyük kazanımlarından biri de, dış etkenli meydana gelen kötü kokuları bertaraf etmektir.

Havalandırma Sisteminin Faydaları

Lokal ve merkezi havalandırma sistemlerinin ortamlara sağladığı avantajlar en genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

• Sağlıklı bir iklimlendirme sağlamada ortam havasının olumsuz koşullardan arındırılması verim düzeyini arttırır.
• Ortamdaki atık gazların bertaraf edilmesi kadar toz ve partiküllerin absorbe edilmesi de bu sistemler tarafından gerçekleştirilir.
• Farklı üretim cihazlarının atmosfere bıraktığı tüm negatif etkiler yok edilir.
• İnsana hizmet veren mahallerde kötü koku yayılması engellenir.
• Restoran, kafeterya, lokanta ve benzer yapılarda gıdalar üzerine koku ve is sinmesi engellenir.
• Canlı organizma ve çevre dokuların zehirli gazlardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilir.
• Elektrostatik filtreler sayesinde tüm atık maddeler elimine edilir.
• Zehirlenme, yangın ve patlama riski ortadan kaldırılır.
• Karbon filtre bulunan sistemlerde endüstriyel atıklar sterilize edilir.
• Kullanılan elektronik cihazların daha uzun süre aynı performansta kalması sağlanır.
• Çalışan bireylerin daha verimli bir iş gücü gerçekleştirmesi bu sistemler sayesinde mümkün olmaktadır.

Havalandırma kanalı nedir

Havalandırma Kanalı nedir? Nerelerde Kullanılır? Bilinçli toplumlarda yaşam standartlarına olumlu etki eden pek çok tedbir niteliğinde adım atılmaktadır. Özellikle ekolojik dengeye zarar verebilecek teknolojik unsurlar ve yine insan eliyle değişen hava koşulları bunlardan biri.

Genel kanaât, bu tip sistemlerin daha çok kimyasal üretim yapılan ortamlar için geçerli olduğu yönündeydi. Bugün değişen hijyen algısı, evsel yapılarda da bu tip sistemlerin gerekliliğini kanıtlamaktadır.

Buna ek olarak, sosyal ihtiyaçların karşılandığı ve insanların bir arada bulunduğu tüm iç mahallerde hava şartlarının önem taşıdığı biliniyor. Metropollerde iş yerleri ve konutların bir arada bulunması, dış atmosferde de olumsuz etkilerin bertaraf edilmesini gerekli hâle getirmiştir.

Havalandırma fanı nedir

Kullanılan mekanik ve elektronik sistemlerden çıkan atık maddeler, en az etkiyi bırakacak düzeyde filtre edilmeli. Böylece ozon tabakası ve atmosfer üzerinde meydan gelecek hasarlar da dikkate alınmalıdır. Kötü koku, atık gaz, karbon, toz taneleri gibi akla gelebilecek bu unsurlar, deneyimli firmalar tarafından kurgulanacak havalandırma sistemleri ile minimize edilmektedir.

İş güvenliği, can sağlığı ve çevresel etkiler göz önüne alınarak, bugün pek çok yapı tipinde havalandırma sistem kullanımı gündemde. Bu yapılara örnek olarak aşağıdaki lise verilebilir:

• Konutlar
• Okul ve Dershaneler
• Otoparklar
• Laboratuvar ve Klinikler
• Hastaneler
• Ticarî yapılar
• Endüstriyel Mutfaklar
• Spor Merkezleri
• Üniversiteler
• Konser / Tiyatro Salonları
• AVM’ler
• Fabriklar / Üretimevleri
• Ofisler
• Oteller
• Atölyeler
• Yüzme Salonları
• Mağazalar
• Tekstil Fabrikaları
• Market ve Süpermarketler
• Çocuk yuvaları
• Marangozhâneler

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemlerinin kullanım alanlarını çoğaltmak mümkün. Burada önemli kriter, hava şartlarına etki eden koşulların düzeyi. Ayrıca ortamdaki insan sayısı arttıkça, solunan havanın kalitesi de geri dönüşümsüz bir hasara uğramaktadır. Meslek hastalığı olarak bilinen pek çok sağlık sorunu üretilen maddenin sürekli solunumuna bağlı olarak gelişmektedir.

Kullanılacak sistemde gerekli filtreler, deneyimli firmalar tarafından planlanır. Böylece ortama etki bırakan unsurlar daha yüksek bir verimlilikle engellenmiş olur. Daha hijyenik ve küresel sağlık standartlarına uygun konut ve iş yerleri için, havalandırma nedir ve iklimleme programlarından faydalanabilirsiniz.

Havalandırma Nedir Havalandırma Fiyatları

Bu süreçten alınacak faydanın yüksek limitlere ulaşabilmesinde de yetkili kuruluşlardan yardım almanız gerekiyor. Firmamız, uzun yılların verdiği sektörel deneyim ve yasal standartlara uygun hizmet kollarıyla size interaktif çözümler üretiyor. Planlama ve projelendirme konusunda bilgi edinmek ve kurulum hizmetleri için danışma hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

http://vrfklima.net                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!Fluo vrf sistemleri 5 yıl garantilidir.