Havalandırma

110
Havalandırma tuzla
Havalandırma nedir

Havalandırma

Havalandırma , iç mahâllerin çeşitli mekanizmalar yardımıyla kirli ve atık hava şartlarından arındırılmasında kullanılan tüm ürün gruplarını nitelemektedir. Solunan havaya karışan zehirli atıklar, sağlık ve konfor üzerinde menfi etkiler yaratır. İş ve yaşam alanları, kamu binaları, sosyal mekânlar ve üretimhâneler; bu tip sistemlerin kullanımına ihtiyaç duyar.

Özellikle kimyevî atıkların doğal ortam koşullarına sirayeti, zamanla birtakım sağlık sorunlarının da önünü açmaktadır. İnsana hizmet veren kurumlarda, hastanelerde ve pek çok fabrikada bu sistemlerin kullanımı bir zaruriyettir. Çoklu konutlarda ve bireysel yaşam alanlarında da havalandırmasistemleri çözümleri, yüksek risklerin ekarte edilmesinde fayda sağlar.

Havalandırma sistemleri ne işe yarar?

Bu özel organizmalar, bir kapalı mekânda çeşitli etkiler sonucu meydana gelen tüm kötü hava şartlarını arındırmaya yönelik havalandırmacı ile ilgili bir aktivasyon sağlar. Bu gereksinimi karşılamada alternatif çözümler bulunuyor. İster sistematik ister doğal kanal kurgusuyla tasarlansın, amaç hava sirkülasyonunda oksijen oranını artırmaya yönelik olacaktır.

Havalandırmaçeşitleri ortamdaki toz, atık hava partikülleri, kimyasal gazlar, kötü koku vb. etkiler absorbe edilir. Böylece solunan havadaki oksijen oranı artar; sağlık, bireysel verim ve ortam hijyeni sağlanmış olur.

Havalandırma sistemleri nerelerde kullanılır?

Ortam havasının niteliğini artırma hedefiyle tasarlanan tüm sistemler, çeşitli firmalar tarafından projelendirilmektedir. Kurgu, tasarım ve sistem tipolojisi, kullanılacak alandaki faktörler ışığında belirlenir. Bina ve odaların kullanım amacı, tasarlanacak sistem karakterini de belirler.

Tüm bu profiller ışığında hem kamusal hem de bireysel yapı organizasyonlarının hemen hepsinde havalandırma çeşitleri çözümleri yaratılmaktadır. Örneklendirmek gerekirse;

• Konutlar
• Fabrikalar
• Atölyeler
• Spor salonları
• Tekstil sanayi
• Boya imalathâneleri
• Okullar
• Hastane ve sağlık kuruluşları
• Laboratuvarlar
• Otoparklar
• AVM’ler
• Oteller
• Ofis ve iş yerleri
• Kalıphâneler
• Anaokulu ve kreşler

En iyiHavalandırma Sistemleri Nelerdir?

Havalandırma Nedir İş ve can güvenliği yasalarına göre; çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapı ve iş gücü niteliğine uygun sistemlerin kurulumu zorunlu bir faaliyettir. Bu süreci destekleyen firma ve hizmet kurumları, her ihtiyaca yönelik alternatif bir tasarım meydana getirmektedir.

Tek-tip sistemlerden, çok fonksiyonlu ve yüksek hacimli kurgulara kadar pek çok kanal projesi mevcut. Bunların alanlara optimize edilmesinde, profesyonel ölçümler ve kullanıcı verileri gibi öznel değerler dikkate alınacaktır.

Havalandırma sistemi çeşitleri nelerdir?

Her yapısal eklenti, binadaki teknik ve mimarî yapılanmaya ve kullanım amacına uygun bir projeye ihtiyaç duyar. Sistemlerin şematik yapısından, sağladıkları işlevlere kadar her bir done, tercih sürecine yön veren faktörler arasında yer alıyor.

Fabrika Havalandırma sistemleri

Genel havalandırmada ortama temiz hava akışı sağlanmaktadır. Lokal sistemlerde ise, kötücül koşullar hedef alınarak, bunların ortamdan uzaklaştırılması temel çalışma prensibini belirler. Üretici firmalar tarafından tasarlanan diğer havalandırmasistemleri  grupları ise;

• Toz Toplama Sistemleri
• Polisaj Havalandırma
• Baca – Davlumbaz sistemleri
• Jet Pulse
• Sulu filtre baca

Sulu ve susuz sistemler, fan karakteri ve kullanılan filtrelerle bu başlıklar çoğaltılabilir. Burada hedef, yapıya ve yapısal gerekliliklere en ideal tasarımın hayata geçirilmesi.

En ucuz havalandırma Sistemleri Fiyatları

Havalandırmafiyatları; alan analiz raporları ve saptanan gereksinimlere göre belirlenecektir. Kullanılacak sistemin tasarım ve tesisat kurgusu, kurulum maliyetinin belirlenmesinde aktif rol oynar. Konutlarda, ofislerde, fabrikalarda ve kamu yapılarında kullanılacak sistemler, değişen bir kurulum maliyeti ile projelendirilmektedir.

Alan hacmi ve yükler; ihtiyaç duyulan sistemin teknik özelliklerini belirler. Bu süreç; kurulumda harcanacak iş gücü ve sistemin fonksiyonel nitelikleri bakımından bilgi verici niteliktedir.

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır! AUX Klima sistemleri 3yıl garantilidir.