iklimlendirme sistemleri

118
iklimlendirme sistemleri nedir
iklimlendirme sistemleri fiyatları

iklimlendirme sistemleri

iklimlendirme sistemleri  ; en geniş anlamda bir mekânın ısıtılması, soğutulması ve havalandırması için üretilen mekanizmalardır. Çok farklı tasarımlarda ve işlevlerde bir yelpazeye sahip olan bu ürün gurubu, bireysel ve ticarî mahâllerde sıklıkla kullanım alanı bulmaktadır.

Yaşam düzeyi yüksek toplumlarda ve belli standartların sağlanması gereken tüm binalarda bu sistemlerden istifade edilmektedir.

iklimlendirme sistemleri ne işe yarar?

Yaşanılan ve iş gücü sağlanan mekânlar da ideal bir atmosfer yaratılması, çeşitli iklimlendirme cihazlarının kurgusuna bağlıdır. ”merkezi klima sistemleri ” ile belli bir ısı değerinin sağlanması, kötücül hava şartlarının ekarte edilmesi, bireylerin daha verimli ortam şartlarına kavuşturulması bu teknolojiyle mümkün olmaktadır.

Çalışma prensipleri ve sistem kabiliyetleri açısından farklılık arz eden bu üniteler, binaların ihtiyaç duyduğu şartlara göre projelendirilir. Böylece bireysel beklentiler; ısıtma-soğutma ve havalandırmada fayda sağlanmış olur. Geleneksel iklim cihazlarının bugünkü seviyesine erişiminde, oldukça yüksek bir yatırım ve tasarım aşamasından geçilmiştir.

Bu minvalde, pek çok üretici firmanın katkı sağladığı söylenebilir. Güncel piyasada, farklı yükleri ve gereksinimleri karşılayacak statüde pek çok teknolojik ürün bulunuyor.

iklimlendirme sistemleri nedir?

Minimal ve yüksek hacimli yapılarda klimatize sağlayan sistem karakterleri birbirinden farklı bir üretim sürecinden geçmektedir. Her bir sistem, farklı bir tasnifleme ile değişen beklentileri karşılar. Bunları en genel başlıklarda özetlemek gerekirse;

1. Merkezi klima Sistemleri : Ekserî geniş hacimlere sahip ticarî ve endüstriyel yapılarda kullanılan programları kapsamaktadır. vrf sistemleri  Isı aktarımında görev gören bir merkezi ünite ile iç mahâllerde hava transferi sağlayan çeşitli birimler, sistemlerin ana omurgasını teşkil eder.

Bu iki organ arasında tesisat borularıyla interaktif bir çalışma sağlanır. Dolaşımda kullanılan materyaller de farklılık arz etmektedir. Hava, su ve her ikisinin de kullanıldığı mekanizmalar ortam ve kullanıcı verilerine göre tercih edilebilir.

iklimlendirme sistemleri nasıl yapılır

2. Split Sistemler: Bu alt ürün grubu, daha bireysel çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla tasarlanmaktadır. Ayrık sistemler olarak da adlandırılır. Bu kapsamda pek çok üretim tipolojisi mevcut. Mono ve multi split karakterli üretimlerde, ortama hava aktarımı sağlayan üniteler şu şekildedir:

• Salon tipi
• Duvar tipi
• Döşeme tipi
• Kanal tipi
• Tavan tipi
• Gizli tavan tipi
• Portatif klima tipi

iklimlendirme Sistemleri Fiyatları

merkezi klima sistemleri fiyatları; tercih edilen marka ve modele göre oldukça değişken bir grafik sergiler. Ancak; fiyatlandırmaya etki eden faktörler bununla sınırlı değil. Hangi marka ve ürün gurubundan tercih ederseniz edin, öncelikli olarak bina yükleri ve benzer etkiler göz önünde bulundurulacaktır.

Konut tipi ısıtma ve soğutma üniteleri daha makul rakamlarla kurgulanırken, endüstriyel oluşumlarda artan bir grafikten söz edilebilir. Ayrıca tektip ve çok üniteli projelerde de yatırım maliyetleri açısından büyük farklar bulunmaktadır.

En uygun iklimlendirme sistemi nasıl tercih edilir?

Klima ve havalandırma ünitelerinin ilk kurgulama süreci oldukça önem teşkil eder. Yapısal uyumluluk ve beklentilere verilen cevap, bu süreçte titizlikle ele alınmalıdır. Ortamdaki tüm değişkenler, kullanılacak sistemin teknik donanım tablosunu belirlemede rol oynar.

İnsan giriş çıkışları, binanın kullanım amacı, ortamda havaya etki eden diğer mekanizmalar vb. bunlardan bazıları. Uygun ve ekonomik bir sistem kullanımı için, yatırım maliyetine ek olarak enerji etiketine de dikkat etmek gerekiyor. Enerji sınıfı yükseldikçe ve markanın popülaritesi arttıkça fiyatlarda da bir miktar artış yaşanacaktır.

iklimlendirme Sistemleri Montajı

Fakat kullanımda sağlanan tasarruf, harcanan bütçenin en kısa sürede amorti edilmesine etki eder. Bu yüzden tercih sürecinde sadece satın alım maliyetleri değil, tüm süreç boyunca kâr-zarar verileri hesaba katılmalıdır.

vrf sistemleri montajı; binalardaki tesisat olanaklarına ve iç mekânda kullanılacak iç ünite modeline göre gerçekleştirilir. Ergonomik tasarımlar, uzun süre bu sistemlerden fayda alınmasına etki edecektir.

Ayrıca iç ünite montajında bina açıklıkları ve ısıl değerlere etki eden diğer cihazların lokasyonu da hesaba katılacaktır.

iklimlendirme sistemleri çeşitleri

merkezi klima Sistemleri ,sektörde rağbet göre firmalar, çok geniş bir servis ve bayilik organizasyonuna sahiptir. Bu firmalardan ön teklif ve projelendirme hizmetleri alarak, kusursuz bir montaj süreci gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları alyatek havalandırma’ya aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır! AUX Klima sistemleri 3yıl garantilidir.