Kars Vrf Klima

344
kars vrf klima fiyat
kars vrf klima servisi

KARS VRF KLİMA

Kars VRF klima yeni nesil ısıtma / soğutma sistemidir. Bütçeleme konusunda farklı düzenleme seçenekleri sunar. Bu doğrultuda bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Belli bir amaca yönelik imar edilmiş binalar, farklı yapısal ögeleri barındırır.

Metrekare bazında sahip olduğu nicelik kadar, mimarî karakterler de önem arz etmektedir. Bu bütçe hesaplaması ve maliyet planlaması yapılırken; diğer yandan da HVAC bünyesinde yer alan bu üretimin alt kademelerinden hangi modelin tercih edileceği de tahlil edilmelidir.

Kars Vrf Klima

Tüm bu projelendirme aşaması, alınacak verimin yüksek bir seviyeye ulaşması bakımından ehemmiyet gösterir. Her imar dokusuna aynı tasarlamaları kanalize etmek, hem malî beklentilere hem de iş gücü kazanımına olumlu bir etki yaratmaz.

Hâne tipi oluşumlarda ya da ticarî ve kurumsal mekanlarda geçerli bir sistematiği kurgulamak için, baştan-sona olguya hakim kurumlar tarafından hayata geçirilmesi ve bu süreçte teknolojinin vaat ettiği tüm imkanları bünyesinde barındıran malzeme kullanımı söz konusu olmalıdır.

 

Kars VRF klima sistemleri üretici kapasiteli üst düzey markalar tarafından imal edilmektedir. Bu imalatın ihtiyaç duyulan iç ve dış mekanlara uygulanmasında da yetkin kuruluşlar mevcut.VRF; birçok bina ve açık alan düzenlemelerinde, içerdiği avantajlar bakımından sıklıkla tercih edilen sistemler arasında yer almaktadır.

VRF KLİMA KASTAMONU

Kastamonu VRF klima farklı bileşenleri içeren bir tasarım olarak; benzerlerinden ayrılan bir takım ek aktivitelere sahip. Yeni üretime sunulan modellerinde daha genişletilmiş fanlar bulunmaktadır. Bunun devamında, fan motoru da yeniden düzenlenerek, daha yüksek bir kapasiteye ulaştırılmıştır.

Elektronik ve mekanik sanayi cihazları ve insanların topluca faaliyet gösterdiği alanlarda verim sağlamaya yönelik planlanan tüm ekipman, belli bir ses seviyesinde sınırlandırılmalıdır. Özellikle iş yerleri ve özel kuruluşlarda bu ihtiyaç daha da kıymetli bir kriter olarak gündeme gelmektedir. Motorlu cihazlar bir düzeye kadar gürültülü faaliyet gösteren gruba dahildir. Bu sorunun önüne geçilmek üzere, mühendisler her geçen gün yeni çözümler üretiyor.

Kastamonu VRF sistemleri

Kastamonu VRF sistemleri de bu doğrultuda hassasiyet gösterilen bir imalat sürecine sahip. Motorun ve diğer organların aktif olduğu bu düzende, faaliyetin meydana getirdiği ses dalgaları asimile edilerek daha konforlu ortamlara olanak tanımaktadır. Kompresörlere yönelik uygulanan ses yalıtımı da bu özelliğe katkı sağlar.

Sistemin getirileri bu kadarla sınırlı değil! Listenin başında -hiç şüphesiz- enerji sarfiyatı konusunda gösterdiği yüksek performans gelmelidir. İş yerlerinde ve özellikle bölmeli yapılanmalarda, gider kalemleri oldukça çeşitli olabilmektedir.Konforlu ofisler, yapılan işlerin kalitesini arttıran bir unsur.

Bu sebeple hem çalışanlara sağlıklı ve dengeli mekanlar sunmak hem de bu hizmetin bütçeyi sarsan bir düzeyde olmasını engellemek için, tüketim miktarını asgari düzeylere indirmek gereklidir. Akım dönüştürücü inverter kullanımı, VRF’i daha da talep edilir hâle getirmektedir.

VRF KLİMA KAYSERİ

 Kayseri VRF klima çağdaş uygulamalardan daha kreatif bir içeriğe sahip. Bina yüklerini karşılarken daha düşük enerji ihtiyacıyla, uzun ömürlü bir işleyiş sergiler. Ayrıca binalarda, estetik unsurlara zarar vermeden kurulum sağlanabilmesi de dikkate değer bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Böylece, eski binaların bugünkü fonksiyonlarına yönelik kullanımlarında iç ortamlara sağlıklı hava koşulları sağlarken, bir yandan da tarihî dokuyu koruyabilmektedir. Yine aynı şekilde, dış görünümü önem teşkil eden kurum yapılarının görselliğine de olumsuz etki etmemesi avantaj sağlamaktadır.

Kayseri VRF sistemleri

Bütünsel bir iç düzeneğe sahip bu ısı sağlayıcı mekanizma, birimler arasında veri alış-verişinde rol alan bir borulama hattına ihtiyaç duyar. Fakat boru tesisatına elvermeyen birçok konstrüksiyonda, rahatlıkla bu iletişim hattı kurgulanabilmektedir.

Unutulmaması gereken bir diğer spesiyalite, hatların maksimum erişebildiği mesafenin önceden hesap edilmesidir. Bu hususta üreticiler tarafından bazı sınırlamalar söz konusudur. Amaç; birimler arasında meydana gelen bu akışkan transferinin, her bir üniteye aynı enerjiyi muhafaza ederek gerçekleştirilmesidir.

Dış kondensle sistematik olarak çalışma gösteren iç ünitelerin, kaç bölgeye hitap edebileceği de yine imalat sürecinde belirlenen unsurlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

 

Kayseri VRF sistemleri yalnızca ısıtma ve soğutma icraatlarını yerine getirmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda sağladıkları ısı derecelerinin, kayba uğramadan istikrarlı bir şekilde sabitlenmesini sağlamakta da görevlendirilmiştir.

Hava ve su soğutmalı olarak 2 farklı karakterde üretilen bu sistem; sağladığı sıcaklık ve soğukluk derecelerinde kullanılan akışkanın geri kazanımlı olup olmaması bağlamında da alt seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler;

 

 1. Heat Rump (Isı geri kazanımsız / Aynı anda ya soğutma ya ısıtma)
 2. Mini Heat Rump
 3. Heat Recovery (Isı geri kazanımlı / Eş zamanlı ısıtma ve soğutma)

 

 

VRF KLİMA KIRKLARELİ

 

Kırklareli VRF klima binaların dış mihraklarında minimum alan işgaline sebep olmaktadır. Merkezî ısıtma/soğutma sistemlerinde bu oran daha fazla olabilir. Bunun başlıca sebebi; iklimlendirme sağlayıcı ana unsurların birkaç üniteden meydana gelmesidir.

 

VRF’ler, değişken gerilim seviyelerine uygunluk gösteren bir ayarlamaya sahiptir, bu sayede en dengeli koşulları sağlamaktadır. Heat Recovery olarak adlandırılan modelin yarattığı avantajlı kriterler arasında;

 

 • Tamamen ya da kısmî ısıtma
 • Bütünsel ya da bölgesel soğutma
 • Rotasyonlu ve düşük ses seviyesinde çalışma imkânı
 • Isı geri kazanım
 • Bölgesel olarak hem ısıtma hem soğutma

 

Kırklareli VRF sistemleri kurulum maliyetine etki eden unsurlardan biri, nitelikli işçiliktir. İç yapısı oldukça karmaşık olan bu cihazın kurulum esnasında ve sonrasındaki tüm bakım / onarım faaliyetlerinde titiz bir müdahale gerekir. Emtianın nicelik ve niteliğine ek olarak; kurulum faaliyet planı da tasarıya dahil edilip bir maliyet hesaplaması yapılabilir. Metrekare ve ton başına düşen yük ve birim sayısı da bu sürece dahil unsurlardan biridir.

 

VRF neden tercih edilmelidir? İşte bu süreçte sözü geçen özelliklere ek bazı hususiyetler mevcut. Bunlar;

 

 1. Görsel estetik kaygısı ön plandadır.
 2. Yüksek yükleri karşılayabilir.
 • Düşük enerjiyle çalışma gösterir.
 1. Çevre dostu bir yapılanmaya sahiptir.
 2. Bütünsel bir organizma olarak kolay kurulum sağlar.

 

VRF KLİMA KIRŞEHİR

Kırşehir VRF klima bünyesinde yer alan tüm modellemeler; villa, lüks yaşam alanları, ticarî oluşumlar gibi pek çok mekânın iklimlendirme gereksinimini karşılar. Stadyum, sinema, tiyatro, hastane, otel gibi ortak kullanıma açılan alanlarda da oldukça fayda sağlamaktadır. Havanın ısıtılması yöntemiyle çalışan bu ısıtıcı / soğutucu ekipmanın, açık havalarda da etki derecesi yüksektir.

 

Kars Vrf Klima,mevsim şartları göz önüne alındığında, sağlık ve rahatlık açısından tüm havalandırma kabiliyetlerinin tek bir merkezden sağlanması öncelikli amaçtır. Ayrıca bu işlem havanın organik yapısında bozulmalara yol açmamalı, temiz hava standardını yakalamalıdır. Bir mahalde istenilen ısı derecesi sağlanırken, havanın kalitesinin olumsuz etkilenmesi istenmeyen bir etki olarak birçok klima seçeneklerinde görülebilmektedir.

 

Kırşehir VRF sistemleri filtrelenmiş hava üfürümü gerçekleştirir. Böylece yüzde yüze varan temiz hava çıkışı sağlanmış olur.

Kars Vrf Klima;  ALYATEK VRF kullanıcıları için en kapsamlı hesaplamaları hayata geçirir. Bir yapının ihtiyaç duyduğu en geçerli sistemin tercih edilmesi ve bu aşamada bütçe planlamasının doğru yapılması elzemdir. Bunun sağlanabilmesi adına HVAC sektöründe yetkin bir firmaya ihtiyacınız var. Kurumsal teşkilatlanmamız bünyesinde yer alan tüm personeller, sizlere her türlü ısıtma – soğutma – havalandırma seçeneklerinde ön bilgilendirme ve kurulum hizmeti sağlamaktadır.

 

Firmamıza 7/24 iletişim mecralarından ulaşabilir ve talepte bulunabilirsiniz.

http://vrfklimabayi.com                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!