Spor salonu havalandırma sistemleri

133
spor salonu havalandırma sistemleri
spor salonu havalandırma sistemleri maliyet

Spor salonu havalandırma sistemleri

Spor salonu havalandırma sistemleri  , bu alanların ideal iklim değerlerine kavuşturulması ve sağlık standartlarına uygun bir atmosfer yaratılması yönünde tasarlanmaktadır. Bireylerin sosyal aktivite alanlarında, hem kullanılan cihazlar hem de insan giriş çıkışları gibi pek çok etki gündeme gelir.

Termal konfor sağlamak amacıyla bu kullanım alanlarında havanın filtrelenmesi ve dış ortam şartlarına göre iklimlendirilmesi gerekiyor. Fiziksel faaliyetlerde konfor ve verimi artırmak, bu süreçte nitelikli ve kaliteli zaman geçirmek açısından solunan havanın etkisi büyük.

Spor salonu havalandırma sistemleri fiyatları

Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar, ortamda bulunan bireyler açısından sağlıksız sonuçlar doğurur. Özellikle beden aktivitelerinde bu ısıl değerler oldukça önem teşkil ediyor. Bireylerin terlemesi, soluk alıp verme, kullanılan materyaller; ortamdaki oksijen oranını düşürür.

Tüm bina ve komplekslerde gerekli havalandırma ve iklimlendirme programları, spor merkezlerinde çok daha ehemmiyetli bir yere sahiptir.Spor salonları, çoğunlukla dışa kapalı bir mimarîye sahiptir. Bu da iç mahâlde kötü koku, atık hava, gaz ve toz birikintilerine yol açar.

Ortamda sağlıklı nefes alabilmek, egzersiz programları açısından büyük önem taşımaktadır. Beden gücü ve harcanan eforla fiziksel yetilerin devamlılığı ve kalp ritminin bozulmaması gibi hayatî olgular, atmosferdeki negatif ve pozitif etkilerin oranına bağlıdır. Bu bağlamda, tüm spor salonlarında, ortam koşullarına hitap eden klima ve havalandırma çözümlerinin yaratılması gerekiyor.

Spor Salonu Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

Spor salonu havalandırma sistemleri nelerdir? Yüksek performans, ortam hijyeni ve bireysel sağlık standartlarının yakalanmasında, çeşitli sitem üretimleri ve opsiyonel çözümler bulunmaktadır. Salon havalandırma sistemleri genellikle ticarî klima üniteleri vâsıtasıyla, bu binalarda yeterli bir atmosfer sağlanabilir. Bugün endüstriyel klimalarda çeşitli filtre üniteleri mevcut.

Ortamda ısıtma ve soğutma gereksinimleri sağlanırken, bir yandan da solunan havanın kalitesi esas alınıyor. Böylece tüm kötü koku oluşumu ve atık hava kitleleri, bu sistemler tarafından absorbe ediliyor. Yerine iklim ve mevsim parametrelerine göre, niteliği artırılmış, atıklardan arındırılmış temiz hava transferi sağlanıyor.

Spor salonlarında havalandırma nasıl yapılır?

Klima üniteleri, kanal ve menfezler, fan ve kanal sistemleri; bir kapalı hacimde gerekli hava giriş-çıkışını sağlayacaktır. Bu projelerin ortam şartlarına ideal sistem ve ekipman kullanımıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ortamda sıcaklık kontrolünün yapılması, can güvenliği ve bireysel verim grafiği açısından önemli.

Salon havalandırma sistemlerine ek olarak; nem dengesinin sağlanması, filtrasyon işlevinin yerine getirilmesi gündeme gelmektedir. Ortamda fiziksel aktiviteye bağlı artan nem, ideal sıcaklık değerlerinin de negatif etkilenmesine yol açacaktır. Ayrıca nem artışı beraberinde bakteri ve mikrop oluşumunu da gündeme getirir. Spor salonlarına havalandırma çözümleri, çeşitli sistemlerin kullanımı ve ortam hacmine uygun kanal tasarımları ile mümkün olacaktır.

Spor Salonu Havalandırma Sistemleri Faydaları

Havalandırma sistemleri faydaları; bireylerin sağlık ve konforuyla sınırlı değildir. Tüm kapalı alanlarda atık havanın yol açacağı çevresel sorunlar gündeme gelebilir. Biriken atık hava katmanlarının, olası afetlere yol açması yanında, kullanılan sistemlerin kısa vâdede bozulması da bu ihtimaller arasında.

Yasal bağlamda ele alındığında, topluma hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar, bazı hayatî gerekliliklere riayet etmek zorunda. Özellikle solunan havanın belirlenmiş kriterlere uyum sağlaması gerekiyor. İnsan sağlığında meydana gelebilecek tüm problemler, binadaki teknik donanım yetersizliğine bağlanacaktır. Bu da işletme sahipleri açısından büyük maddi külfete ve itibar kaybına yol açacaktır.

Spor salonlarında havalandırma sağlayan sistemler nelerdir?

Standart klima ve havalandırma sistemlerine ek olarak, VRF klima gibi yüksek kapasiteli ve fonksiyonel çözümler de bu kurumlar için idealdir. Özellikle büyük komplekslerde ve kullanıcı nüfusu yoğun olan salonlarda VRFklima çözümler en ergonomik projelendirme olacaktır.

Değişen koşullara göre otomatik bir hava atış pratiği benimseyen VRF klima’ler, bir yandan atık hava kitlelerinin arındırılmasında fayda sağlar. Aşırı ısınma ve soğuma gibi sorunlar da bu gelişmiş sistemler tarafından ekarte edilir. Kurum sahipleri açısından oldukça düşük bir işletme maliyetine sebep olması da sistemin diğer avantajlarından. Buna mukabil; en doğru projenin gerçekleştirilmesi, kullanılacak sistemlerin ortam değerlerine göre tercih edilmesi gerekiyor.

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır! AUX Klima sistemleri 3yıl garantilidir.