Vrf Klima Niğde

326
Vrf Klima Niğde
Vrf Klima Niğde bayi

Vrf Klima Niğde

VRF klima Niğde  1908’lerin başında gelişmiş bir HVAC teknolojisi olarak VRV adıyla piyasaya sunuldu. Bu üretim dünya çapında, küresel pazarda önemli bir titri yakalamış ‘Daikin’ mühendisleri tarafından, inverter teknolojisine sahip bir sistem olarak geliştirildi.

Vrf Klima Niğde SERVİSİ

VRV veya VRF olarak adlandırılan bu mekanizma, temelde aynı fonksiyonel özellikleri barındırmasına rağmen, diğer üreticiler tarafından farklı bir isimle anılarak, dünya geneline yayıldı.

Daha çok isim patentine dayanan bu ayrıklık, nitelik bakımından değişkenlik göstermemektedir ve iki ad altında üretilen bu akıllı soğutma / ısıtma sistemi; ‘değişken soğutucu akışkan’ ya da ‘değişken soğutucu akışkan debisi’ olarak literatüre girmiştir. Bu ön bilgilendirme sonrasında, asıl üzerinde durulması gereken nokta; VRF nedir sorusuna cevap aramak olacaktır.

Vrf Klima Niğde bayi

Öncelikle bu üretimin alt anlamlarına değinmek ve bu vesileyle, sistemin işleyişine geçmeden önce ifade ettiği kavramlara yoğunlaşmak daha geniş bir bakış açısı meydana getirecektir. Evet, bu bir hava şartlandırıcıdır. İklimleme ve mevsime dayalı ısı değişimlerini, iç ortamlara ihtiyaç doğrultusunda ısıtarak ya da soğutarak aktaran bir ön yazılıma sahiptir.

Ayrıca, bu güne kadar sektör bünyesinde kurgulanmış en sofistike ve en geniş kapsamlı iklimlendirme aygıtı olarak ele alınması, bu anlayışla iç düzeneğin çalışma prensibini açıklama yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Vrf Klima Niğde’de Nereden Alabilirim?

Niğde VRF sistemleri aşamalı ve hücresel bir şekilde hacmi genişleyen bina yapılanmalarında modüler genleşme özelliğiyle dikkat çeken bir ürün. Üretimi meydana getiren ana unsurlar; tek bir devreye bağlı olarak çalışan birçok hava ütüleyici ünitedir.

Sistemin dâhil edileceği yapıların dış kısmına monte edilen bir hava yöneticisi, içerideki birimlere -bu havanın programlanarak iletildiği- bakır boru tesisatı ve her bir oda / birim içine üfürme yapan elemanlar genel kurulum materyalleri olarak adlandırılabilir. Bu düzenin iç organları da ek görevler görmek üzere mekanizmanın fizikî yapısında yer alır. Örnek vermek gerekirse;

 • Evaporatörler
 • Sıcaklık Sensörleri
 • İç Ünite Bataryası
 • Akış Düzenleme Vanaları
 • Elektronik Genleşme Valfi

Bunlara ek olarak sadece dış birim ele alındığında, bu üretimi meydana getiren alt materyaller de şu şekilde olmaktadır;

 • Eşanjörler
 • DC İnverter Kompresörler
 • İnverter Kontrol Ünitesi
 • Izgaralar
 • Fan Motoru
 • Yüksek Devirli Fan
VRF KLİMA ORDU

Ordu VRF klima performans açısından oldukça geniş aralıklı limitlere sâhiptir. En düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri, farklı tipolojilerde değişkenlik göstermekle birlikte, her türlü ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılayan bir düzeyde işlev görür. Hava sıcaklığını, hücrelere adapte edilmiş klimalar tarafından aktaran bu üretim, kullandığı materyaller bakımında 2 farklı gruba ayrılır.

Ana kondenserin su soğutma yoluyla faaliyet gösterdiği tipleme ve direk havayı ısıtıp soğutarak iklimleme yapan bir kurgu, bu kümenin alt elemanlarıdır. Her iki mekanizmanın kendine has ayrıcalıkları bulunur; fakat ortak paydalarda aynı amaca yönelik mesai yaparlar.

Ordu VRF sistemleri kapsamında yer alan bu iki üretim arasındaki farkları karşılaştırma yoluna giderek listelemek, daha açıklayıcı olacaktır:

Hava Soğutmalı VRF                                                     Su Soğutmalı VRF

Dış ortama monte edilir. İç mekanlara da adapte edilebilir.
Kondenserler hava ile soğutulur. Ek bir kurguya ihtiyaç duymaz
Dış etkenlere daha dayanıksızdır Dış ortama monte edilir.
Gaz devresi ile çalışır. Değişken hava şartlarından etkilenmez.
Mini Heat Rump alt üretimi vardır. Gaz devresi ile çalışır.

 

VRF KLİMA RİZE

 

 VRF klima Niğde bireysel olarak ya da merkezî yöntemlerle kumanda edilebilme özelliğine sahiptir. Sistemi bu kadar geniş sınırlar içerisinde tercih edilir kılan spesiyal etkenlerden biri de, yaygın bir kullanım alanına sâhip olmasıdır. VRF’in hava koşullandırıcı olarak kurgulanabildiği bina oluşumlarına örnek olacak maddeler şunlardır;

 • Geniş hacimli ikamet alanları
 • Çoklu konutlar
 • Lüks villa ve yalılar
 • Rezidanslar
 • Plazalar
 • Site yapıları
 • İş gücü sağlanan alanlar
 • Ofisler
 • İş yerleri
 • Fabrikalar
 • Kamu kurumları
 • Küçük işletmeler
 • Sosyal Alanlar
 • AVM’ler
 • Mağazalar
 • Spor merkezleri
 • Kültürel Yapılar
 • Oteller
 • Hastaneler
 • Endüstriyel yapılar

Rize VRF sistemleri DC inverter teknolojisi sayesinde, hava ve akışkan iletimindeki dalgalanmayı en aza indirir, böylece daha az enerji tüketimini sağlar. Ayrıca içerdiği tüm hava-gaz ve sıvı döngüsünde, çevreye duyarlı bir çalışma prensibiyle üretilen bu cihaz, ozon tabakasına zarar vermeyen ve kirli hava ihtiva etmeyen gaz salınımı gerçekleştirmektedir. Buna olanak tanıyan R410-A gazının kullanımıdır.

VRF KLİMA SAKARYA

Sakarya VRF klima mühendisler ve müteahhitler tarafından verim grafiği yüksek bir imalat olarak nitelendirilmektedir. Bunu mümkün kılan, bazı avantajların tek bir bünyede buluşturulması denilebilir. Özetle çevre dostu bir cihazdır düşük maliyetli enerji tüketimine olanak tanır kurulumu ve kullanımı oldukça basit ve yalındır her türlü konfigürasyonla armoni sağlar havayı filtreleyip %100e varan bir orana temiz hava üfürümü gerçekleştirir.

Geniş çaplı binalarda ayrı sistemlerin kurulumuna ihtiyaç duymaz birçok odaya hava akışı sağlar  her bir odada ihtiyaca göre ısı ayarlaması yapılabilir  ısı geri kazanım sağlayan modellerde, eş zamanlı ısıtma ve soğutma fonksiyonu vardır oldukça sessiz  çalışan bir mekanizmadır kurulumda fazladan bir makine dairesine ihtiyaç duymaz tesisat için yeterli alan olmadığı durumlarda da uygulanabilir ortamlara yaydığı havayı dengeli bir şekilde muhafaza eder modlar arasında geçiş hızlı ve seri bir şekilde gerçekleşir.

Sakarya VRF sistemleri

Sakarya VRF sistemleri dünyada geliştirilmiş HVAC teknolojileri arasında en uzak birimlere hitap edebilen bir yapılanmaya sahiptir. Bakır borular vasıtasıyla birimlere hava transferi gerçekleştiren ana yönetici, bu bağlamda üstün bir performans sağlar.

Düzeneğin iç aksamında, dolaşımdaki gazın çevre duyarlılığı gibi pek çok avantajı bulunmaktadır. Bugün VRF’lerin birçoğu R410-A gazına geçiş yapmıştırç Böylece daha yüksek COP değerlerine ulaşılmış, ayrıca dış ünitelerin boyutları küçülmüştür. Küçük çaplı bakır boru kullanımı da tesisatta ayrı bir kolaylık sağlamıştır. Kesitleri küçülen bu boruların, uzak mesafelere kadar ulaştırılması imkanı doğmuştur.

VRF KLİMA SAMSUN

Samsun VRF klima yüksek basınçlı bir fan motoru tarafından yönetilir. Ayrıca branşman kiti ve kollektörler sayesinde basınç kaybı en aza indirgenmiştir. Tüm mekanizma ögeleri, olası bir arızalanmada etkileşim göstermez. Böylece bir kompresörün ya da iç ünitelerin aksaklığa uğraması hâlinde, diğer eş görevli birimler çalışmaya devam edebilir.

Yine, arızanın giderilmesi ya da yedek ekipman ihtiyacı karşısında, imalatçı firma tarafından servis sağlanabilmektedir. Tesisatta yer alan borulama malzemeleri oldukça dayanıklı bir üretim sürecine dâhil edilmiştir. Bu sebeple sızdırma, çatlama gibi problemler kolay kolay meydana gelmez.

Samsun VRF sistemleri çalışma düzeni dikkate alınırken bilinmesi gereken nokta, her üreticinin kendine has bir proje dâhilinde üretimi gerçekleştirdiğidir. Fakat tüm üreticiler, asgarî müştereklerde bir araya gelir ve böylece bazı değişmez özellikler tüm markalarda bulunmaktadır. Bunlar;

 • Optimum montajlama olanağı
 • Düşük enerji / güç tüketimi
 • Modüler sistem
 • Akıllı kontrol
 • En yüksek verim
 • Kompakt bir kompozisyon

Vrf Klima Niğde projelerinize ALYATEK, iş ortağı olduğu markalarla en geçerli planları hayata geçirmeyi hedef alan bir çalışma düzenine sahiptir. Her türlü hava sağlayıcı ve iklimlendirici sistemin planlanması ve yapılara uygulanmasında nitelikli personeller ile birlikte hizmet sağlamaktadır.

7/24 müşteri destek hattımız, süreçler hakkında bilgilendirme yapmak ve talepleri karşılamak için iletişime açıktır.

http://vrfklimabayi.com                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!